ECUPRO d. o. o.

Permani 26a, 51213 Jurdani, Hrvatska

OIB: 29908133633

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta 040347685

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

IBAN račun: HR1323400091110722260, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska

Članovi uprave: Dalibor Iskra, Borna Cicero